Graon mo Jastis Pati

 Folem Mifala lo Faceboopk

GJP I KONTESETEM 2017 TORBA PROVINSEL ELEKSEN

Torba Provinsel Eleksen bae i stap long 21 Novemba.
Pasem toktok long ol fren mo famli: vot long kandidet blong GJP!
 
GJP i gat 4 kandidet long Torba Provinsel Eleksen:

 
 
Torba Provinsel Eleksen bae i stap long 21 Novemba.
 
Pasem toktok long ol fren mo famli: vot long kandidet blong GJP!

 

 

  • Created on .
  • Hits: 334

Copyright ©2018 - All Rights reserved Graon Mo Jastis Pati - Vanuatu